`
 

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH III. OSI PRIORYTETOWEJ
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

NAZWA PROJEKTU: "ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA KLUCZEM DO PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AUTO SERWIS GARBALIŃSKI"

Proszę o przedstawienie oferty na niżej wymienione urządzenia:

1. Urządzenie do ustawiania geometrii kół i osi o parametrach:

        - urządzenie wersji 3D 2 kamery
        - wymiar pojazdu z przekątnymi
        - kąt acermana
        - możliwość regulacji kątów przy zdjętym kole

2. Jeden zestaw (2 szt.) Płyta suwana tylna, mechaniczna, długość 1m do bezpośredniego najazdu

3. Tarcza z trzpieniem do odczytywania wysokości nadwozia.

4. Płyty obrotowe mechaniczne przednie

5. Program ACKERMAN

6. Wyważarka kół samochodowych osobowych i dostawczych o parametrach:

        - pomiar niewywagi w technologii VPM
        - mocowanie koła na uchwycie elektromagnetycznym

7. Montażownica kół samochodowych osobowych i dostawczych

        - zakres pracy 10-24 cale - dwie prędkości obrotu stołu - ramie automatyczne
          odchylane do tyłu

8. Stacja do napełniania klimatyzacji obsługująca dwa gazy R134a i R1234YF

9. Interface VDC do kontroli sprężarek o zmiennej pojemności.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena oraz parametry techniczne urządzeń obliczane według wzoru:

             1. cena    znaczenie 60%
             2. parametry techniczna    znaczenie 40%

PROSZĘ O SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.07.2011R. NA ADRES:
AUTO SERWIS GARBALIŃSKI
UL. WIĘCKOWSKIEGO 77
90-757 ŁÓDŹ
LUB ADRES MAILOWY garbalinski@garbalinski.pl


Realizacja projektu zaplanowana na III, IV kwartał 2011r., I kwartał 2012r.
Otwarcie ofert oraz wybór dostawcy nastąpi w dniu 16.08.2011r.