`

Łódź, dnia 16.08.2011r.

Auto Serwis Garbaliński
ul. Więckowskiego 77
90-757 Łódź
tel: 42 630-00-37
NIP: 727-000-04-91 REGON: 471016157

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE DOSTAWCY

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ W RAMACH
III. OSI PRIORYTETOWEJ
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

NAZWA PROJEKTU:
"ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA KLUCZEM DO PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AUTO SERWIS GARBALIŃSKI"

Głównym kryterium wyboru oferty była cena i parametry techniczne urządzeń.
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana:

OFERTA FIRMY

1. Lewor Sp. Jawna
RENATA i WOJCIECH WAŁOSZEK
UL. GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO 11
95-020 ANDRESPOL
NIP 6991750247

Oferta dostawy obejmuje: urządzenie do geometrii kół marki Hofmann 680S, płyty rozluźniające, płyty obrotowe mechaniczne przednie z najazdami, tarcza z trzpieniem do mierzenia wysokości pojazdu, wyważarka kół samochodowych i dostawczych marki Hofmann GEODYNA 4900P, montażownica kół samochodów osobowych i dostawczych marki MONTY 3300-24.

Łączna zgromadzona przez ofertę punktacja wynosi 100 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium cena - 60 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium parametry techniczne - 40 pkt.

Uzasadnieniem wyboru dostawcy jest niższa cena za urządzenia, cena urządzeń obejmuje transport, montaż oraz szkolenie stanowiskowe w dniu dostawy.
Oferta urządzeń spełnia wszystkie parametry techniczne.

2. InterCars Oddział Łódź
Ul. Zachodnia 12A
91-305 Łódź
NIP 1181452946

Jako jedyny z oferentów posiada w ofercie stacje do napełniania klimatyzacji obsługującą dwa gazy R134a i R 1234 YF TEXA 780R BI-GAS, oraz INTERFACE VDC do kontroli sprężarek o zmiennej pojemności.

Łączna zgromadzona przez ofertę punktacja wynosi 100 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium cena - 60 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium parametry techniczne - 40 pkt.

Firma InterCars przestawiła bardzo korzystną ofertę cenową na w/w urządzenia.
Oferta na urządzenie spełnia wszystkie parametry techniczne

Oferta Firmy ITALCOM Sp. z o.o.
Ul. Józefowska 21
40-144 Katowice
NIP 634-013-25-77

Łączna zgromadzona przez ofertę punktacja wynosi 83,40 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium cena - 53,40 pkt.
Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium parametry techniczne - 30 pkt.

Cena na oferowane urządzenia była wyższa niż u innego oferenta.
Oferta na urządzenia nie spełniała wszystkich parametrów technicznych.
W wyniku analizy ofert, złożona oferta przez firmę Italcom nie została uznana za najkorzystniejszą.

--------------------------------------------------------------------------

Łódź, dnia 20.07.2011r.

Auto Serwis Garbaliński
ul. Więckowskiego 77
90-757 Łódź
tel: 42 630-00-37
NIP: 727-000-04-91 REGON: 471016157

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH
III. OSI PRIORYTETOWEJ
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

NAZWA PROJEKTU:

"ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA KLUCZEM DO PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AUTO SERWIS GARBALIŃSKI"

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE WYBORU OFERTOWEGO

Proszę o przedstawienie oferty na niżej wymienione urządzenia:

1. Urządzenie do ustawiania geometrii kół i osi o parametrach:

        - urządzenie wersji 3D 2 kamery
        - wymiar pojazdu z przekątnymi
        - możliwość regulacji kątów przy zdjętym kole

2. Jeden zestaw (2 szt.) Płyta suwana tylna, mechaniczna, długość 1m do bezpośredniego najazdu

3. Tarcza z trzpieniem do odczytywania wysokości nadwozia.

4. Płyty obrotowe mechaniczne przednie z najazdami.

5. Program do pomiaru trapezu (symetrii osi)

6. Wyważarka kół samochodów osobowych i dostawczych o parametrach:

        - pomiar niewywagi
        - mocowanie koła na uchwycie elektromagnetycznym

7. Montażownica kół samochodów osobowych i dostawczych

        - zakres pracy 10-24 cale
        - dwie prędkości obrotu stołu
        - ramie automatyczne odchylane do tyłu

8. Stacja do napełniania klimatyzacji obsługująca dwa gazy R134a i R1234YF

9. Interface do kontroli sprężarek o zmiennej pojemności.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena oraz parametry techniczne urządzeń obliczane według wzoru:

             1. cena    znaczenie 60%
             2. parametry techniczne    znaczenie 40%

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

PROSZĘ O SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.07.2011r.. NA ADRES:
AUTO SERWIS GARBALIŃSKI
UL. WIĘCKOWSKIEGO 77
90-757 ŁÓDŹ

LUB ADRES MAILOWY garbalinski@garbalinski.pl


Realizacja projektu zaplanowana na III, IV kwartał 2011r., I kwartał 2012r.
Otwarcie ofert oraz wybór dostawcy nastąpi w dniu 16.08.2011r.